virolainen numerot 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nolla null -
1 Yksi üks -
2 Kaksi Kaks -
3 Kolme Kolm -
4 Neljä Neli -
5 Viisi Viis -
6 Kuusi Kuus -
7 Seitsemän Seitse -
8 Kahdeksan Kaheksa -
9 Yhdeksän üheksa -
10 Kymmenen Kümme -
11 Yksitoista üksteist -
12 Kaksitoista Kaksteist -
13 Kolmetoista Kolmteist -
14 Neljätoista Neliteist -
15 Viisitoista Viisteist -
16 Kuusitoista Kuusteist -
17 Seitsemäntoista Seitseteist -
18 Kahdeksantoista Kaheksateist -
19 Yhdeksäntoista üheksateist -
20 Kaksikymmentä Kakskümmend -
21 Kaksikymmentäyksi Kakskümmend üks -
22 Kaksikymmentäkaksi Kakskümmend kaks -
23 Kaksikymmentä kolme Kakskümmend kolm -
24 Kaksikymmentäneljä Kakskümmend neli -
25 Kaksikymmentäviisi Kakskümmend viis -
26 Kaksikymmentä kuusi Kakskümmend kuus -
27 Kaksikymmentä seitsemän Kakskümmend seitse -
28 Kaksikymmentäkahdeksan Kakskümmend kaheksa -
29 Kaksikymmentä yhdeksän Kakskümmend üheksa -
30 Kolmekymmentä Kolmkümmend -
31 Kolmekymmentäyksi Kolmkümmend üks -
32 Kolmekymmentäkaksi Kolmkümmend kaks -
33 Kolmekymmentä kolme Kolmkümmend kolm -
34 Kolmekymmentä neljä Kolmkümmend neli -
35 Kolmekymmentä viisi Kolmkümmend viis -
36 Kolmekymmentä kuusi Kolmkümmend kuus -
37 Kolmekymmentäseitsemän Kolmkümmend seitse -
38 Kolmekymmentä kahdeksan Kolmkümmend kaheksa -
39 Kolmekymmentä yhdeksän Kolmkümmend üheksa -
40 Neljäkymmentä Nelikümmend -
41 Neljäkymmentä yksi Nelikümmend üks -
42 Neljäkymmentä kaksi Nelikümmend kaks -
43 Neljäkymmentä kolme Nelikümmend kolm -
44 Neljäkymmentä neljä Nelikümmend neli -
45 Neljäkymmentäviisi Nelikümmend viis -
46 Neljäkymmentä kuusi Nelikümmend kuus -
47 Neljäkymmentä seitsemän Nelikümmend seitse -
48 Neljäkymmentä kahdeksan Nelikümmend kaheksa -
49 Neljäkymmentä yhdeksän Nelikümmend üheksa -
50 Viisikymmentä Viiskümmend -
51 Viisikymmentä yksi Viiskümmend üks -
52 Viisikymmentä kaksi Viiskümmend kaks -
53 Viisikymmentä kolme Viiskümmend kolm -
54 Viisikymmentä neljä Viiskümmend neli -
55 Viisikymmentä viisi Viiskümmend viis -
56 Viisikymmentä kuusi Viiskümmend kuus -
57 Viisikymmentä seitsemän Viiskümmend seitse -
58 Viisikymmentä kahdeksan Viiskümmend kaheksa -
59 Viisikymmentä yhdeksän Viiskümmend üheksa -
60 Kuusikymmentä Kuuskümmend -
61 Kuusikymmentä yksi Kuuskümmend üks -
62 Kuusikymmentä kaksi Kuuskümmend kaks -
63 Kuusikymmentäkolme Kuuskümmend kolm -
64 Kuusikymmentä neljä Kuuskümmend neli -
65 Kuusikymmentä viisi Kuuskümmend viis -
66 Kuusikymmentä kuusi Kuuskümmend kuus -
67 Kuusikymmentä seitsemän Kuuskümmend seitse -
68 Kuusikymmentä kahdeksan Kuuskümmend kaheksa -
69 Kuusikymmentä yhdeksän Kuuskümmend üheksa -
70 Seitsemänkymmentä Seitsekümmend -
71 Seitsemänkymmentä yksi Seitsekümmend üks -
72 Seitsemänkymmentä kaksi Seitsekümmend kaks -
73 Seitsemänkymmentä kolme Seitsekümmend kolm -
74 Seitsemänkymmentä neljä Seitsekümmend neli -
75 Seitsemänkymmentä viisi Seitsekümmend viis -
76 Seitsemänkymmentä kuusi Seitsekümmend kuus -
77 Seitsemänkymmentä seitsemän Seitsekümmend seitse -
78 Seitsemänkymmentä kahdeksan Seitsekümmend kaheksa -
79 Seitsemänkymmentä yhdeksän Seitsekümmend üheksa -
80 Kahdeksankymmentä Kaheksakümmend -
81 Kahdeksankymmentä yksi Kaheksakümmend üks -
82 Kahdeksankymmentä kaksi Kaheksakümmend kaks -
83 Kahdeksankymmentä kolme Kaheksakümmend kolm -
84 Kahdeksankymmentä neljä Kaheksakümmend neli -
85 Kahdeksankymmentä viisi Kaheksakümmend viis -
86 Kahdeksankymmentä kuusi Kaheksakümmend kuus -
87 Kahdeksankymmentä seitsemän Kaheksakümmend seitse -
88 Kahdeksankymmentä kahdeksan Kaheksakümmend kaheksa -
89 Kahdeksankymmentä yhdeksän Kaheksakümmend üheksa -
90 Yhdeksänkymmentä Üheksakümmend -
91 Yhdeksänkymmentäyksi Üheksakümmend üks -
92 Yhdeksänkymmentä kaksi Üheksakümmend kaks -
93 Ninety kolme Üheksakümmend kolm -
94 Ninety neljä Üheksakümmend neli -
95 Yhdeksänkymmentä viisi Üheksakümmend viis -
96 Yhdeksänkymmentä kuusi Üheksakümmend kuus -
97 Yhdeksänkymmentäseitsemän Üheksakümmend seitse -
98 Yhdeksänkymmentäkahdeksan Üheksakümmend kaheksa -
99 Yhdeksänkymmentä yhdeksän Üheksakümmend üheksa -
100 Sata Sada -