Tšekin numerot 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nolla Nula
1 Yksi Jeden
2 Kaksi Dvě
3 Kolme Tři
4 Neljä čtyři
5 Viisi Pět
6 Kuusi šest
7 Seitsemän Sedm
8 Kahdeksan Osm
9 Yhdeksän Devět
10 Kymmenen Deset
11 Yksitoista Jedenáct
12 Kaksitoista Dvanáct
13 Kolmetoista Třináct
14 Neljätoista čtrnáct
15 Viisitoista Patnáct
16 Kuusitoista šestnáct
17 Seitsemäntoista Sedmnáct
18 Kahdeksantoista Osmnáct
19 Yhdeksäntoista Devatenáct
20 Kaksikymmentä Dvacet
21 Kaksikymmentäyksi Dvacet jedna
22 Kaksikymmentäkaksi Dvacet dva
23 Kaksikymmentä kolme Dvacet tři
24 Kaksikymmentäneljä Dvacet čtyři
25 Kaksikymmentäviisi Dvacet pět
26 Kaksikymmentä kuusi Dvacet šest
27 Kaksikymmentä seitsemän Dvacet sedm
28 Kaksikymmentäkahdeksan Dvacet osm
29 Kaksikymmentä yhdeksän Dvacet devět
30 Kolmekymmentä Třicet
31 Kolmekymmentäyksi Třicet jedna
32 Kolmekymmentäkaksi Třicet dva
33 Kolmekymmentä kolme Třicet tři
34 Kolmekymmentä neljä Třicet čtyři
35 Kolmekymmentä viisi Třicet pět
36 Kolmekymmentä kuusi Třicet šest
37 Kolmekymmentäseitsemän Třicet sedm
38 Kolmekymmentä kahdeksan Třicet osm
39 Kolmekymmentä yhdeksän Třicet devět
40 Neljäkymmentä Čtyřicet
41 Neljäkymmentä yksi Čtyřicet jedna
42 Neljäkymmentä kaksi Čtyřicet dva
43 Neljäkymmentä kolme Čtyřicet tři
44 Neljäkymmentä neljä Čtyřicet čtyři
45 Neljäkymmentäviisi Čtyřicet pět
46 Neljäkymmentä kuusi Čtyřicet šest
47 Neljäkymmentä seitsemän Čtyřicet sedm
48 Neljäkymmentä kahdeksan Čtyřicet osm
49 Neljäkymmentä yhdeksän Čtyřicet devět
50 Viisikymmentä Padesát
51 Viisikymmentä yksi Padesát jedna
52 Viisikymmentä kaksi Padesát dva
53 Viisikymmentä kolme Padesát tři
54 Viisikymmentä neljä Padesát čtyři
55 Viisikymmentä viisi Padesát pět
56 Viisikymmentä kuusi Padesát šest
57 Viisikymmentä seitsemän Padesát sedm
58 Viisikymmentä kahdeksan Padesát osm
59 Viisikymmentä yhdeksän Padesát devět
60 Kuusikymmentä Šedesát
61 Kuusikymmentä yksi Šedesát jedna
62 Kuusikymmentä kaksi Šedesát dva
63 Kuusikymmentäkolme Šedesát tři
64 Kuusikymmentä neljä Šedesát čtyři
65 Kuusikymmentä viisi Šedesát pět
66 Kuusikymmentä kuusi Sixty six
67 Kuusikymmentä seitsemän Šedesát sedm
68 Kuusikymmentä kahdeksan Šedesát osm
69 Kuusikymmentä yhdeksän Šedesát devět
70 Seitsemänkymmentä Sedmdesát
71 Seitsemänkymmentä yksi Sedmdesát jedna
72 Seitsemänkymmentä kaksi Sedmdesát dva
73 Seitsemänkymmentä kolme Sedmdesát tři
74 Seitsemänkymmentä neljä Sedmdesát čtyři
75 Seitsemänkymmentä viisi Sedmdesát pět
76 Seitsemänkymmentä kuusi Sedmdesát šest
77 Seitsemänkymmentä seitsemän Sedmdesát sedm
78 Seitsemänkymmentä kahdeksan Sedmdesát osm
79 Seitsemänkymmentä yhdeksän Sedmdesát devět
80 Kahdeksankymmentä Osmdesát
81 Kahdeksankymmentä yksi Osmdesát jedna
82 Kahdeksankymmentä kaksi Osmdesát dva
83 Kahdeksankymmentä kolme Osmdesát tři
84 Kahdeksankymmentä neljä Osmdesát čtyři
85 Kahdeksankymmentä viisi Osmdesát pět
86 Kahdeksankymmentä kuusi Osmdesát šest
87 Kahdeksankymmentä seitsemän Osmdesát sedm
88 Kahdeksankymmentä kahdeksan Osmdesát osm
89 Kahdeksankymmentä yhdeksän Osmdesát devět
90 Yhdeksänkymmentä Devadesát
91 Yhdeksänkymmentäyksi Devadesát jedna
92 Yhdeksänkymmentä kaksi Devadesát dva
93 Ninety kolme Devadesát tři
94 Ninety neljä Devadesát čtyři
95 Yhdeksänkymmentä viisi Devadesát pět
96 Yhdeksänkymmentä kuusi Devadesát šest
97 Yhdeksänkymmentäseitsemän Devadesát sedm
98 Yhdeksänkymmentäkahdeksan Devadesát osm
99 Yhdeksänkymmentä yhdeksän Devadesát devět
100 Sata Sto