tanska numerot 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nolla Nul -
1 Yksi 3 -
2 Kaksi To -
3 Kolme Tre -
4 Neljä Fire -
5 Viisi Fem -
6 Kuusi Seks -
7 Seitsemän Syv -
8 Kahdeksan Otte -
9 Yhdeksän Ni -
10 Kymmenen Ti -
11 Yksitoista Elleve -
12 Kaksitoista Tolv -
13 Kolmetoista Tretten -
14 Neljätoista Fjorten -
15 Viisitoista Femten -
16 Kuusitoista Seksten -
17 Seitsemäntoista Sytten -
18 Kahdeksantoista Atten -
19 Yhdeksäntoista Nitten -
20 Kaksikymmentä Tyve -
21 Kaksikymmentäyksi Tyve én -
22 Kaksikymmentäkaksi Tyve to -
23 Kaksikymmentä kolme Tyve tre -
24 Kaksikymmentäneljä Fireogtyve -
25 Kaksikymmentäviisi Femogtyve -
26 Kaksikymmentä kuusi Tyve seks -
27 Kaksikymmentä seitsemän Tyve syv -
28 Kaksikymmentäkahdeksan Tyve otte -
29 Kaksikymmentä yhdeksän Tyve ni -
30 Kolmekymmentä Tredive -
31 Kolmekymmentäyksi Enogtredive -
32 Kolmekymmentäkaksi Toogtredive -
33 Kolmekymmentä kolme Treogtredive -
34 Kolmekymmentä neljä Fireogtredive -
35 Kolmekymmentä viisi Femogtredive -
36 Kolmekymmentä kuusi Seksogtredive -
37 Kolmekymmentäseitsemän Syvogtredive -
38 Kolmekymmentä kahdeksan Otteogtredive -
39 Kolmekymmentä yhdeksän Tredive ni -
40 Neljäkymmentä Fyrre -
41 Neljäkymmentä yksi Enogfyrre -
42 Neljäkymmentä kaksi Toogfyrre -
43 Neljäkymmentä kolme Treogfyrre -
44 Neljäkymmentä neljä Fireogfyrre -
45 Neljäkymmentäviisi Femogfyrre -
46 Neljäkymmentä kuusi Seksogfyrre -
47 Neljäkymmentä seitsemän Syvogfyrre -
48 Neljäkymmentä kahdeksan Otteogfyrre -
49 Neljäkymmentä yhdeksän Fyrre ni -
50 Viisikymmentä Halvtreds -
51 Viisikymmentä yksi Fifty ene -
52 Viisikymmentä kaksi Fifty to -
53 Viisikymmentä kolme Fifty tre -
54 Viisikymmentä neljä Fifty fire -
55 Viisikymmentä viisi Fifty fem -
56 Viisikymmentä kuusi Fifty seks -
57 Viisikymmentä seitsemän Fifty syv -
58 Viisikymmentä kahdeksan Fifty otte -
59 Viisikymmentä yhdeksän Fifty ni -
60 Kuusikymmentä Tress -
61 Kuusikymmentä yksi Enogtres -
62 Kuusikymmentä kaksi Sixty to -
63 Kuusikymmentäkolme Treogtres -
64 Kuusikymmentä neljä Sixty fire -
65 Kuusikymmentä viisi Sixty fem -
66 Kuusikymmentä kuusi Sixty seks -
67 Kuusikymmentä seitsemän Sixty syv -
68 Kuusikymmentä kahdeksan Sixty otte -
69 Kuusikymmentä yhdeksän Sixty ni -
70 Seitsemänkymmentä Halvfjerds -
71 Seitsemänkymmentä yksi Halvfjerds en -
72 Seitsemänkymmentä kaksi Seventy to -
73 Seitsemänkymmentä kolme Halvfjerds tre -
74 Seitsemänkymmentä neljä Seventy fire -
75 Seitsemänkymmentä viisi Halvfjerds fem -
76 Seitsemänkymmentä kuusi Halvfjerds seks -
77 Seitsemänkymmentä seitsemän Halvfjerds syv -
78 Seitsemänkymmentä kahdeksan Halvfjerds otte -
79 Seitsemänkymmentä yhdeksän Halvfjerds ni -
80 Kahdeksankymmentä Firs -
81 Kahdeksankymmentä yksi Firs ene -
82 Kahdeksankymmentä kaksi Firs to -
83 Kahdeksankymmentä kolme Eighty tre -
84 Kahdeksankymmentä neljä Eighty fire -
85 Kahdeksankymmentä viisi Eighty fem -
86 Kahdeksankymmentä kuusi Firs seks -
87 Kahdeksankymmentä seitsemän Firs syv -
88 Kahdeksankymmentä kahdeksan Eighty otte -
89 Kahdeksankymmentä yhdeksän Firs ni -
90 Yhdeksänkymmentä Ninety -
91 Yhdeksänkymmentäyksi Halvfems én -
92 Yhdeksänkymmentä kaksi Halvfems to -
93 Ninety kolme Ninety tre -
94 Ninety neljä Halvfems fire -
95 Yhdeksänkymmentä viisi Ninety fem -
96 Yhdeksänkymmentä kuusi Ninety Six -
97 Yhdeksänkymmentäseitsemän Ninety syv -
98 Yhdeksänkymmentäkahdeksan Halvfems otte -
99 Yhdeksänkymmentä yhdeksän Ninety Nine -
100 Sata Et hundrede -