saksa numerot 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nolla Null
1 Yksi Eins
2 Kaksi Zwei
3 Kolme Drei
4 Neljä Vier
5 Viisi Fünf
6 Kuusi Sechs
7 Seitsemän Sieben
8 Kahdeksan Acht
9 Yhdeksän Neun
10 Kymmenen Zehn
11 Yksitoista Elf
12 Kaksitoista Zwölf
13 Kolmetoista Dreizehn
14 Neljätoista Vierzehn
15 Viisitoista Fünfzehn
16 Kuusitoista Sechzehn
17 Seitsemäntoista Siebzehn
18 Kahdeksantoista Achtzehn
19 Yhdeksäntoista Neunzehn
20 Kaksikymmentä Zwanzig
21 Kaksikymmentäyksi Einundzwanzig
22 Kaksikymmentäkaksi Zweiundzwanzig
23 Kaksikymmentä kolme Dreiundzwanzig
24 Kaksikymmentäneljä Vierundzwanzig
25 Kaksikymmentäviisi Fϋnfundzwanzig
26 Kaksikymmentä kuusi Sechsundzwanzig
27 Kaksikymmentä seitsemän Siebenundzwanzig
28 Kaksikymmentäkahdeksan Achtundzwanzig
29 Kaksikymmentä yhdeksän Neunundzwanzig
30 Kolmekymmentä Dreißig
31 Kolmekymmentäyksi Einunddreißig
32 Kolmekymmentäkaksi Zweiunddreißig
33 Kolmekymmentä kolme Dreiunddreißig
34 Kolmekymmentä neljä Vierunddreißig
35 Kolmekymmentä viisi Fϋnfunddreißig
36 Kolmekymmentä kuusi Sechsunddreißig
37 Kolmekymmentäseitsemän Siebenunddreißig
38 Kolmekymmentä kahdeksan Achtunddreißig
39 Kolmekymmentä yhdeksän Neununddreißig
40 Neljäkymmentä Vierzig
41 Neljäkymmentä yksi Einundvierzig
42 Neljäkymmentä kaksi Zweiundvierzig
43 Neljäkymmentä kolme Dreiundvierzig
44 Neljäkymmentä neljä Vierundvierzig
45 Neljäkymmentäviisi Fϋnfundvierzig
46 Neljäkymmentä kuusi Sechsundvierzig
47 Neljäkymmentä seitsemän Siebenundvierzig
48 Neljäkymmentä kahdeksan Achtundvierzig
49 Neljäkymmentä yhdeksän Neunundvierzig
50 Viisikymmentä Fϋnfzig
51 Viisikymmentä yksi Einundfϋnfzig
52 Viisikymmentä kaksi Zweiundfϋnfzig
53 Viisikymmentä kolme Dreiundfϋnfzig
54 Viisikymmentä neljä Vierundfϋnfzig
55 Viisikymmentä viisi Fϋnfundfϋnfzig
56 Viisikymmentä kuusi Sechsundfϋnfzig
57 Viisikymmentä seitsemän Siebenundfϋnfzig
58 Viisikymmentä kahdeksan Achtundfϋnfzig
59 Viisikymmentä yhdeksän Neunundfünfzig
60 Kuusikymmentä Sechzig
61 Kuusikymmentä yksi Einundsechzig
62 Kuusikymmentä kaksi Zweiundsechzig
63 Kuusikymmentäkolme Dreiundsechzig
64 Kuusikymmentä neljä Vierundsechzig
65 Kuusikymmentä viisi Fϋnfundsechzig
66 Kuusikymmentä kuusi Sechsundsechzig
67 Kuusikymmentä seitsemän Siebenundsechzig
68 Kuusikymmentä kahdeksan Achtundsechzig
69 Kuusikymmentä yhdeksän Neunundsechzig
70 Seitsemänkymmentä Siebzig
71 Seitsemänkymmentä yksi Einundsiebzig
72 Seitsemänkymmentä kaksi Zweiundsiebzig
73 Seitsemänkymmentä kolme Dreiundsiebzig
74 Seitsemänkymmentä neljä Vierundsiebzig
75 Seitsemänkymmentä viisi Fϋnfundsiebzig
76 Seitsemänkymmentä kuusi Sechsundsiebzig
77 Seitsemänkymmentä seitsemän Siebenundsiebzig
78 Seitsemänkymmentä kahdeksan Achtundsiebzig
79 Seitsemänkymmentä yhdeksän Neunundsiebzig
80 Kahdeksankymmentä Achtzig
81 Kahdeksankymmentä yksi Einundachtzig
82 Kahdeksankymmentä kaksi Zweiundachtzig
83 Kahdeksankymmentä kolme Dreiundachtzig
84 Kahdeksankymmentä neljä Vierundachtzig
85 Kahdeksankymmentä viisi Fϋnfundachtzig
86 Kahdeksankymmentä kuusi Sechsundachtzig
87 Kahdeksankymmentä seitsemän Siebenundachtzig
88 Kahdeksankymmentä kahdeksan Achtundachtzig
89 Kahdeksankymmentä yhdeksän Neunundachtzig
90 Yhdeksänkymmentä Neunzig
91 Yhdeksänkymmentäyksi Einundneunzig
92 Yhdeksänkymmentä kaksi Zweiundneunzig
93 Ninety kolme Dreiundneunzig
94 Ninety neljä Vierundneunzig
95 Yhdeksänkymmentä viisi Fϋnfundneunzig
96 Yhdeksänkymmentä kuusi Sechsundneunzig
97 Yhdeksänkymmentäseitsemän Siebenundneunzig
98 Yhdeksänkymmentäkahdeksan Achtundneunzig
99 Yhdeksänkymmentä yhdeksän Neunundneunzig
100 Sata Hundert