ranska numerot 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nolla Zéro
1 Yksi Une/Un
2 Kaksi Deux
3 Kolme Trois
4 Neljä Quatre
5 Viisi Cinq
6 Kuusi Six
7 Seitsemän Sept
8 Kahdeksan Huit
9 Yhdeksän Neuf
10 Kymmenen Dix
11 Yksitoista Onze
12 Kaksitoista Douze
13 Kolmetoista Treize
14 Neljätoista Quatorze
15 Viisitoista Quinze
16 Kuusitoista Seize
17 Seitsemäntoista Dix-sept
18 Kahdeksantoista Dix-huit
19 Yhdeksäntoista Dix-neuf
20 Kaksikymmentä Vingt
21 Kaksikymmentäyksi Vingt-et-un
22 Kaksikymmentäkaksi Vingt-deux
23 Kaksikymmentä kolme Vingt-trois
24 Kaksikymmentäneljä Vingt-quatre
25 Kaksikymmentäviisi Vingt cinq
26 Kaksikymmentä kuusi Vingt-six
27 Kaksikymmentä seitsemän Vingt-sept
28 Kaksikymmentäkahdeksan Vingt huit
29 Kaksikymmentä yhdeksän Vingt-neuf
30 Kolmekymmentä Trente
31 Kolmekymmentäyksi Trente et un
32 Kolmekymmentäkaksi Trente-deux
33 Kolmekymmentä kolme Trente-trois
34 Kolmekymmentä neljä Trente-quatre
35 Kolmekymmentä viisi Trente-cinq
36 Kolmekymmentä kuusi Trente-six
37 Kolmekymmentäseitsemän Trente-sept
38 Kolmekymmentä kahdeksan Trente-huit
39 Kolmekymmentä yhdeksän Trente-neuf
40 Neljäkymmentä Quarante
41 Neljäkymmentä yksi Quarante-et-un
42 Neljäkymmentä kaksi Quarante-deux
43 Neljäkymmentä kolme Quarante-trois
44 Neljäkymmentä neljä Quarante-quatre
45 Neljäkymmentäviisi Quarante-cinq
46 Neljäkymmentä kuusi Quarante-six
47 Neljäkymmentä seitsemän Quarante-sept
48 Neljäkymmentä kahdeksan Quarante-huit
49 Neljäkymmentä yhdeksän Quarante-neuf
50 Viisikymmentä Cinquante
51 Viisikymmentä yksi Cinquante-et-un
52 Viisikymmentä kaksi Cinquante-deux
53 Viisikymmentä kolme Cinquante-trois
54 Viisikymmentä neljä Cinquante-quatre
55 Viisikymmentä viisi Cinquante-cinq
56 Viisikymmentä kuusi Cinquante-six
57 Viisikymmentä seitsemän Cinquante-sept
58 Viisikymmentä kahdeksan Cinquante-huit
59 Viisikymmentä yhdeksän Cinquante neuf
60 Kuusikymmentä Soixante
61 Kuusikymmentä yksi Soixante-et-un
62 Kuusikymmentä kaksi Soixante-deux
63 Kuusikymmentäkolme Soixante-trois
64 Kuusikymmentä neljä Soixante-quatre
65 Kuusikymmentä viisi Soixante-cinq
66 Kuusikymmentä kuusi Soixante-six
67 Kuusikymmentä seitsemän Soixante-sept
68 Kuusikymmentä kahdeksan Soixante-huit
69 Kuusikymmentä yhdeksän Soixante-neuf
70 Seitsemänkymmentä Soixante-dix/Septante
71 Seitsemänkymmentä yksi Soixante-et-onze
72 Seitsemänkymmentä kaksi Soixante-douze
73 Seitsemänkymmentä kolme Soixante-treize
74 Seitsemänkymmentä neljä Soixante-quatorze
75 Seitsemänkymmentä viisi Soixante-quinze
76 Seitsemänkymmentä kuusi Soixante-seize
77 Seitsemänkymmentä seitsemän Soixante-dix-sept
78 Seitsemänkymmentä kahdeksan Soixante-dix-huit
79 Seitsemänkymmentä yhdeksän Soixante-dix-neuf
80 Kahdeksankymmentä Quatre-vingts
81 Kahdeksankymmentä yksi Quatre-vingt-un
82 Kahdeksankymmentä kaksi Quatre-vingt-deux
83 Kahdeksankymmentä kolme Quatre-vingt-trois
84 Kahdeksankymmentä neljä Quatre-vingt-quatre
85 Kahdeksankymmentä viisi Quatre-vingt-cinq
86 Kahdeksankymmentä kuusi Quatre-vingt-six
87 Kahdeksankymmentä seitsemän Quatre-vingt-sept
88 Kahdeksankymmentä kahdeksan Quatre vingt-huit
89 Kahdeksankymmentä yhdeksän Quatre-vingt neuf
90 Yhdeksänkymmentä Quatre-vingt-dix
91 Yhdeksänkymmentäyksi Quatre-vingt-onze
92 Yhdeksänkymmentä kaksi Quatre-vingt-douze
93 Ninety kolme Quatre-vingt treise
94 Ninety neljä Quatre-vingt quatorze
95 Yhdeksänkymmentä viisi Quatre-vingt quinze
96 Yhdeksänkymmentä kuusi Quatre-vingt seize
97 Yhdeksänkymmentäseitsemän Quatre-vingt dix sept
98 Yhdeksänkymmentäkahdeksan Quatre-vingt dix huit
99 Yhdeksänkymmentä yhdeksän Quatre-vingt dix neuf
100 Sata Cent