persialainen numerot 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nolla صفر -
1 Yksi یک -
2 Kaksi دو -
3 Kolme سه -
4 Neljä چهار -
5 Viisi پنج -
6 Kuusi شش -
7 Seitsemän هفت -
8 Kahdeksan هشت -
9 Yhdeksän نه نفر -
10 Kymmenen ده -
11 Yksitoista یازده -
12 Kaksitoista دوازده -
13 Kolmetoista سیزده -
14 Neljätoista چهارده -
15 Viisitoista پانزده -
16 Kuusitoista شانزده -
17 Seitsemäntoista هفده -
18 Kahdeksantoista هجده -
19 Yhdeksäntoista عدد نوزده -
20 Kaksikymmentä بیست -
21 Kaksikymmentäyksi بیست و یک -
22 Kaksikymmentäkaksi بیست و دو -
23 Kaksikymmentä kolme بیست و سه -
24 Kaksikymmentäneljä بیست و چهار -
25 Kaksikymmentäviisi بیست و پنج -
26 Kaksikymmentä kuusi بیست و شش -
27 Kaksikymmentä seitsemän بیست و هفت -
28 Kaksikymmentäkahdeksan بیست و هشت -
29 Kaksikymmentä yhdeksän بیست و نه -
30 Kolmekymmentä سی -
31 Kolmekymmentäyksi سی و یک -
32 Kolmekymmentäkaksi سی و دو -
33 Kolmekymmentä kolme سی وسه -
34 Kolmekymmentä neljä سی و چهار -
35 Kolmekymmentä viisi سی و پنج -
36 Kolmekymmentä kuusi سی و ششم -
37 Kolmekymmentäseitsemän سی و هفت -
38 Kolmekymmentä kahdeksan سی و هشت -
39 Kolmekymmentä yhdeksän سی و نهم -
40 Neljäkymmentä چهل -
41 Neljäkymmentä yksi چهل و یک -
42 Neljäkymmentä kaksi چهل و دو -
43 Neljäkymmentä kolme چهل و سه -
44 Neljäkymmentä neljä چهل و چهار -
45 Neljäkymmentäviisi چهل و پنج -
46 Neljäkymmentä kuusi چهل و شش -
47 Neljäkymmentä seitsemän چهل و هفت -
48 Neljäkymmentä kahdeksan چهل و هشت -
49 Neljäkymmentä yhdeksän چهل و نه -
50 Viisikymmentä پنجاه -
51 Viisikymmentä yksi پنجاه یک -
52 Viisikymmentä kaksi پنجاه دو -
53 Viisikymmentä kolme پنجاه و سه -
54 Viisikymmentä neljä پنجاه و چهار -
55 Viisikymmentä viisi پنجاه و پنج -
56 Viisikymmentä kuusi پنجاه و شش -
57 Viisikymmentä seitsemän پنجاه و هفت -
58 Viisikymmentä kahdeksan پنجاه و هشت -
59 Viisikymmentä yhdeksän پنجاه و نه -
60 Kuusikymmentä شصت -
61 Kuusikymmentä yksi شصت یک -
62 Kuusikymmentä kaksi شصت و دو -
63 Kuusikymmentäkolme شصت و سه و -
64 Kuusikymmentä neljä شصت و چهار -
65 Kuusikymmentä viisi شصت و پنج -
66 Kuusikymmentä kuusi شصت و شش -
67 Kuusikymmentä seitsemän شصت و هفت -
68 Kuusikymmentä kahdeksan شصت و هشت -
69 Kuusikymmentä yhdeksän شصت و نه -
70 Seitsemänkymmentä هفتاد -
71 Seitsemänkymmentä yksi هفتاد و یک -
72 Seitsemänkymmentä kaksi هفتاد و دو -
73 Seitsemänkymmentä kolme هفتاد و سه -
74 Seitsemänkymmentä neljä هفتاد و چهار -
75 Seitsemänkymmentä viisi هفتاد و پنج -
76 Seitsemänkymmentä kuusi هفتاد و شش -
77 Seitsemänkymmentä seitsemän هفتاد و هفت -
78 Seitsemänkymmentä kahdeksan هفتاد و هشت -
79 Seitsemänkymmentä yhdeksän هفتاد و نه -
80 Kahdeksankymmentä هشتاد -
81 Kahdeksankymmentä yksi هشتاد و یک -
82 Kahdeksankymmentä kaksi هشتاد و دو -
83 Kahdeksankymmentä kolme هشتاد و سه -
84 Kahdeksankymmentä neljä هشتاد و چهار -
85 Kahdeksankymmentä viisi هشتاد و پنج -
86 Kahdeksankymmentä kuusi هشتاد و شش -
87 Kahdeksankymmentä seitsemän هشتاد و هفت -
88 Kahdeksankymmentä kahdeksan هشتاد و هشت -
89 Kahdeksankymmentä yhdeksän هشتاد و نه -
90 Yhdeksänkymmentä نود -
91 Yhdeksänkymmentäyksi نود و یک -
92 Yhdeksänkymmentä kaksi نود و دو -
93 Ninety kolme نود و سه -
94 Ninety neljä نود و چهار -
95 Yhdeksänkymmentä viisi نود و پنج -
96 Yhdeksänkymmentä kuusi نود و شش -
97 Yhdeksänkymmentäseitsemän نود و هفت -
98 Yhdeksänkymmentäkahdeksan نود و هشت -
99 Yhdeksänkymmentä yhdeksän نود و نه -
100 Sata یکصد -