indonesialainen numerot 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nolla Nol -
1 Yksi Satu -
2 Kaksi Dua -
3 Kolme Tiga -
4 Neljä Empat -
5 Viisi Lima -
6 Kuusi Enam -
7 Seitsemän Tujuh -
8 Kahdeksan Delapan -
9 Yhdeksän Sembilan -
10 Kymmenen Sepuluh -
11 Yksitoista Sebelas -
12 Kaksitoista Dua Belas -
13 Kolmetoista Tiga Belas -
14 Neljätoista Empat Belas -
15 Viisitoista Lima Belas -
16 Kuusitoista Enam Belas -
17 Seitsemäntoista Tujuh Belas -
18 Kahdeksantoista Delapan Belas -
19 Yhdeksäntoista Sembilan Belas -
20 Kaksikymmentä Dua Puluh -
21 Kaksikymmentäyksi Dua puluh satu -
22 Kaksikymmentäkaksi Dua puluh dua -
23 Kaksikymmentä kolme Dua puluh tiga -
24 Kaksikymmentäneljä Dua puluh empat -
25 Kaksikymmentäviisi Dua puluh lima -
26 Kaksikymmentä kuusi Dua puluh enam -
27 Kaksikymmentä seitsemän Dua puluh tujuh -
28 Kaksikymmentäkahdeksan Dua puluh delapan -
29 Kaksikymmentä yhdeksän Dua puluh sembilan -
30 Kolmekymmentä Tiga Puluh -
31 Kolmekymmentäyksi Tiga puluh satu -
32 Kolmekymmentäkaksi Tiga puluh dua -
33 Kolmekymmentä kolme Tiga puluh tiga -
34 Kolmekymmentä neljä Tiga puluh empat -
35 Kolmekymmentä viisi Tiga puluh lima -
36 Kolmekymmentä kuusi Tiga puluh enam -
37 Kolmekymmentäseitsemän Tiga puluh tujuh -
38 Kolmekymmentä kahdeksan Tiga puluh delapan -
39 Kolmekymmentä yhdeksän Tiga puluh sembilan -
40 Neljäkymmentä Empat Puluh -
41 Neljäkymmentä yksi Empat puluh satu -
42 Neljäkymmentä kaksi Empat puluh dua -
43 Neljäkymmentä kolme Empat puluh tiga -
44 Neljäkymmentä neljä Empat puluh empat -
45 Neljäkymmentäviisi Empat puluh lima -
46 Neljäkymmentä kuusi Empat puluh enam -
47 Neljäkymmentä seitsemän Empat puluh tujuh -
48 Neljäkymmentä kahdeksan Empat puluh delapan -
49 Neljäkymmentä yhdeksän Empat puluh sembilan -
50 Viisikymmentä Lima Puluh -
51 Viisikymmentä yksi Lima puluh satu -
52 Viisikymmentä kaksi Lima puluh dua -
53 Viisikymmentä kolme Lima puluh tiga -
54 Viisikymmentä neljä Lima puluh empat -
55 Viisikymmentä viisi Lima puluh lima -
56 Viisikymmentä kuusi Lima puluh enam -
57 Viisikymmentä seitsemän Lima puluh tujuh -
58 Viisikymmentä kahdeksan Lima puluh delapan -
59 Viisikymmentä yhdeksän Lima puluh sembilan -
60 Kuusikymmentä Enam Puluh -
61 Kuusikymmentä yksi Enam puluh satu -
62 Kuusikymmentä kaksi Enam puluh dua -
63 Kuusikymmentäkolme Enam puluh tiga -
64 Kuusikymmentä neljä Enam puluh empat -
65 Kuusikymmentä viisi Enam puluh lima -
66 Kuusikymmentä kuusi Enam puluh enam -
67 Kuusikymmentä seitsemän Enam puluh tujuh -
68 Kuusikymmentä kahdeksan Enam puluh delapan -
69 Kuusikymmentä yhdeksän Enam puluh sembilan -
70 Seitsemänkymmentä Tujuh Puluh -
71 Seitsemänkymmentä yksi Tujuh puluh satu -
72 Seitsemänkymmentä kaksi Tujuh puluh dua -
73 Seitsemänkymmentä kolme Tujuh puluh tiga -
74 Seitsemänkymmentä neljä Tujuh puluh empat -
75 Seitsemänkymmentä viisi Tujuh puluh lima -
76 Seitsemänkymmentä kuusi Tujuh puluh enam -
77 Seitsemänkymmentä seitsemän Tujuh puluh tujuh -
78 Seitsemänkymmentä kahdeksan Tujuh puluh delapan -
79 Seitsemänkymmentä yhdeksän Tujuh puluh sembilan -
80 Kahdeksankymmentä Delapan Puluh -
81 Kahdeksankymmentä yksi Delapan puluh satu -
82 Kahdeksankymmentä kaksi Delapan puluh dua -
83 Kahdeksankymmentä kolme Delapan puluh tiga -
84 Kahdeksankymmentä neljä Delapan puluh empat -
85 Kahdeksankymmentä viisi Delapan puluh lima -
86 Kahdeksankymmentä kuusi Delapan puluh enam -
87 Kahdeksankymmentä seitsemän Delapan puluh tujuh -
88 Kahdeksankymmentä kahdeksan Delapan puluh delapan -
89 Kahdeksankymmentä yhdeksän Delapan puluh sembilan -
90 Yhdeksänkymmentä Sembilan Puluh -
91 Yhdeksänkymmentäyksi Sembilan puluh satu -
92 Yhdeksänkymmentä kaksi Sembilan puluh dua -
93 Ninety kolme Sembilan puluh tiga -
94 Ninety neljä Sembilan puluh empat -
95 Yhdeksänkymmentä viisi Sembilan puluh lima -
96 Yhdeksänkymmentä kuusi Sembilan puluh enam -
97 Yhdeksänkymmentäseitsemän Sembilan puluh tujuh -
98 Yhdeksänkymmentäkahdeksan Sembilan puluh delapan -
99 Yhdeksänkymmentä yhdeksän Sembilan puluh sembilan -
100 Sata Seratus -