Esperanto numerot 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nolla Nulo -
1 Yksi Unu -
2 Kaksi Du -
3 Kolme Tri -
4 Neljä Kvar -
5 Viisi Kvin -
6 Kuusi Ses -
7 Seitsemän Sep -
8 Kahdeksan Ok -
9 Yhdeksän Naŭ -
10 Kymmenen Dek -
11 Yksitoista Levas -
12 Kaksitoista Dekdu -
13 Kolmetoista Thirteen -
14 Neljätoista Dek kvar -
15 Viisitoista Dek kvin -
16 Kuusitoista Dekses -
17 Seitsemäntoista Deksep -
18 Kahdeksantoista Dekok -
19 Yhdeksäntoista Deknaŭ -
20 Kaksikymmentä Dudek -
21 Kaksikymmentäyksi Dudek unu -
22 Kaksikymmentäkaksi Dudek du -
23 Kaksikymmentä kolme Dudek tri -
24 Kaksikymmentäneljä Dudek kvar -
25 Kaksikymmentäviisi Dudek kvin -
26 Kaksikymmentä kuusi Dudek ses -
27 Kaksikymmentä seitsemän Dudek sep -
28 Kaksikymmentäkahdeksan Dudek ok -
29 Kaksikymmentä yhdeksän Dudek naŭ -
30 Kolmekymmentä Tridek -
31 Kolmekymmentäyksi Tridek unu -
32 Kolmekymmentäkaksi Tridek du -
33 Kolmekymmentä kolme Tridek tri -
34 Kolmekymmentä neljä Tridek kvar -
35 Kolmekymmentä viisi Tridek kvin -
36 Kolmekymmentä kuusi Tridek ses -
37 Kolmekymmentäseitsemän Tridek sep -
38 Kolmekymmentä kahdeksan Tridek ok -
39 Kolmekymmentä yhdeksän Tridek naŭ -
40 Neljäkymmentä Kvardek -
41 Neljäkymmentä yksi Kvardek unu -
42 Neljäkymmentä kaksi Kvardek du -
43 Neljäkymmentä kolme Kvardek tri -
44 Neljäkymmentä neljä Kvardek kvar -
45 Neljäkymmentäviisi Kvardek kvin -
46 Neljäkymmentä kuusi Kvardek ses -
47 Neljäkymmentä seitsemän Kvardek sep -
48 Neljäkymmentä kahdeksan Kvardek ok -
49 Neljäkymmentä yhdeksän Kvardek naŭ -
50 Viisikymmentä Kvindek -
51 Viisikymmentä yksi Kvindek unu -
52 Viisikymmentä kaksi Kvindek du -
53 Viisikymmentä kolme Kvindek tri -
54 Viisikymmentä neljä Kvindek kvar -
55 Viisikymmentä viisi Kvindek kvin -
56 Viisikymmentä kuusi Kvindek ses -
57 Viisikymmentä seitsemän Kvindek sep -
58 Viisikymmentä kahdeksan Kvindek ok -
59 Viisikymmentä yhdeksän Kvindek naŭ -
60 Kuusikymmentä Sesdek -
61 Kuusikymmentä yksi Sesdek unu -
62 Kuusikymmentä kaksi Sesdek du -
63 Kuusikymmentäkolme Sesdek tri -
64 Kuusikymmentä neljä Sesdek kvar -
65 Kuusikymmentä viisi Sesdek kvin -
66 Kuusikymmentä kuusi Sesdek ses -
67 Kuusikymmentä seitsemän Sesdek sep -
68 Kuusikymmentä kahdeksan Sesdek ok -
69 Kuusikymmentä yhdeksän Sesdek naŭ -
70 Seitsemänkymmentä Sepdek -
71 Seitsemänkymmentä yksi Sepdek unu -
72 Seitsemänkymmentä kaksi Sepdek du -
73 Seitsemänkymmentä kolme Sepdek tri -
74 Seitsemänkymmentä neljä Sepdek kvar -
75 Seitsemänkymmentä viisi Sepdek kvin -
76 Seitsemänkymmentä kuusi Sepdek ses -
77 Seitsemänkymmentä seitsemän Sepdek sep -
78 Seitsemänkymmentä kahdeksan Sepdek ok -
79 Seitsemänkymmentä yhdeksän Sepdek naŭ -
80 Kahdeksankymmentä Okdek -
81 Kahdeksankymmentä yksi Okdek unu -
82 Kahdeksankymmentä kaksi Okdek du -
83 Kahdeksankymmentä kolme Okdek tri -
84 Kahdeksankymmentä neljä Okdek kvar -
85 Kahdeksankymmentä viisi Okdek kvin -
86 Kahdeksankymmentä kuusi Okdek ses -
87 Kahdeksankymmentä seitsemän Okdek sep -
88 Kahdeksankymmentä kahdeksan Okdek ok -
89 Kahdeksankymmentä yhdeksän Okdek naŭ -
90 Yhdeksänkymmentä Naŭdek -
91 Yhdeksänkymmentäyksi Naŭdek unu -
92 Yhdeksänkymmentä kaksi Naŭdek du -
93 Ninety kolme Naŭdek tri -
94 Ninety neljä Naŭdek kvar -
95 Yhdeksänkymmentä viisi Naŭdek kvin -
96 Yhdeksänkymmentä kuusi Naŭdek ses -
97 Yhdeksänkymmentäseitsemän Naŭdek sep -
98 Yhdeksänkymmentäkahdeksan Naŭdek ok -
99 Yhdeksänkymmentä yhdeksän Naŭdek naŭ -
100 Sata Cent -