Bosnian numerot 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nolla Nula -
1 Yksi Jedan -
2 Kaksi Dva -
3 Kolme Tri -
4 Neljä četiri -
5 Viisi Pet -
6 Kuusi šest -
7 Seitsemän Sedam -
8 Kahdeksan Osam -
9 Yhdeksän Devet -
10 Kymmenen Deset -
11 Yksitoista Jedanaest -
12 Kaksitoista Dvanaest -
13 Kolmetoista Trinaest -
14 Neljätoista četrnaest -
15 Viisitoista Petnaest -
16 Kuusitoista šesnaest -
17 Seitsemäntoista Sedamnaesti -
18 Kahdeksantoista Osamnaest -
19 Yhdeksäntoista Devetnaest -
20 Kaksikymmentä Dvadeset -
21 Kaksikymmentäyksi Dvadeset jedan -
22 Kaksikymmentäkaksi Dvadeset dve -
23 Kaksikymmentä kolme Dvadeset tri -
24 Kaksikymmentäneljä Dvadeset četiri -
25 Kaksikymmentäviisi Dvadeset pet -
26 Kaksikymmentä kuusi Dvadeset šest -
27 Kaksikymmentä seitsemän Dvadeset sedam -
28 Kaksikymmentäkahdeksan Dvadeset osam -
29 Kaksikymmentä yhdeksän Dvadeset devet -
30 Kolmekymmentä Trideset -
31 Kolmekymmentäyksi Trideset jedan -
32 Kolmekymmentäkaksi Trideset dva -
33 Kolmekymmentä kolme Trideset tri -
34 Kolmekymmentä neljä Trideset četiri -
35 Kolmekymmentä viisi Trideset pet -
36 Kolmekymmentä kuusi Trideset šest -
37 Kolmekymmentäseitsemän Trideset sedam -
38 Kolmekymmentä kahdeksan Trideset osam -
39 Kolmekymmentä yhdeksän Trideset devet -
40 Neljäkymmentä četrdeset -
41 Neljäkymmentä yksi Četrdeset jedan -
42 Neljäkymmentä kaksi Četrdeset dva -
43 Neljäkymmentä kolme Četrdeset tri -
44 Neljäkymmentä neljä Četrdeset četiri -
45 Neljäkymmentäviisi Četrdeset pet -
46 Neljäkymmentä kuusi Četrdeset šest -
47 Neljäkymmentä seitsemän Četrdeset sedam -
48 Neljäkymmentä kahdeksan Četrdeset osam -
49 Neljäkymmentä yhdeksän Četrdeset devet -
50 Viisikymmentä Pedeset -
51 Viisikymmentä yksi Pedeset jedan -
52 Viisikymmentä kaksi Pedeset dva -
53 Viisikymmentä kolme Pedeset tri -
54 Viisikymmentä neljä Pedeset četiri -
55 Viisikymmentä viisi Pedeset pet -
56 Viisikymmentä kuusi Pedeset šest -
57 Viisikymmentä seitsemän Pedeset sedam -
58 Viisikymmentä kahdeksan Pedeset osam -
59 Viisikymmentä yhdeksän Pedeset devet -
60 Kuusikymmentä šezdeset -
61 Kuusikymmentä yksi Šezdeset jedan -
62 Kuusikymmentä kaksi Šezdeset dva -
63 Kuusikymmentäkolme Šezdeset tri -
64 Kuusikymmentä neljä Šezdeset četiri -
65 Kuusikymmentä viisi Šezdeset pet -
66 Kuusikymmentä kuusi Šezdeset šest -
67 Kuusikymmentä seitsemän Šezdeset sedam -
68 Kuusikymmentä kahdeksan Šezdeset osam -
69 Kuusikymmentä yhdeksän Šezdeset devet -
70 Seitsemänkymmentä Sedamdeset -
71 Seitsemänkymmentä yksi Sedamdeset jedan -
72 Seitsemänkymmentä kaksi Sedamdeset dva -
73 Seitsemänkymmentä kolme Sedamdeset tri -
74 Seitsemänkymmentä neljä Sedamdeset četiri -
75 Seitsemänkymmentä viisi Sedamdeset pet -
76 Seitsemänkymmentä kuusi Sedamdeset šest -
77 Seitsemänkymmentä seitsemän Sedamdeset sedam -
78 Seitsemänkymmentä kahdeksan Sedamdeset osam -
79 Seitsemänkymmentä yhdeksän Sedamdeset devet -
80 Kahdeksankymmentä Osamdeset -
81 Kahdeksankymmentä yksi Osamdeset jedan -
82 Kahdeksankymmentä kaksi Osamdeset dva -
83 Kahdeksankymmentä kolme Osamdeset tri -
84 Kahdeksankymmentä neljä Osamdeset četiri -
85 Kahdeksankymmentä viisi Osamdeset pet -
86 Kahdeksankymmentä kuusi Osamdeset šest -
87 Kahdeksankymmentä seitsemän Osamdeset sedam -
88 Kahdeksankymmentä kahdeksan Osamdeset osam -
89 Kahdeksankymmentä yhdeksän Osamdeset devet -
90 Yhdeksänkymmentä Devedeset -
91 Yhdeksänkymmentäyksi Devedeset jedan -
92 Yhdeksänkymmentä kaksi Devedeset dva -
93 Ninety kolme Devedeset tri -
94 Ninety neljä Devedeset četiri -
95 Yhdeksänkymmentä viisi Devedeset pet -
96 Yhdeksänkymmentä kuusi Devedeset šest -
97 Yhdeksänkymmentäseitsemän Devedeset sedam -
98 Yhdeksänkymmentäkahdeksan Devedeset osam -
99 Yhdeksänkymmentä yhdeksän Devedeset devet -
100 Sata Sto -