arabialainen numerot 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nolla صفر
1 Yksi واحد
2 Kaksi اثنان
3 Kolme ثلاثة
4 Neljä أربعة
5 Viisi خمسة
6 Kuusi ستة
7 Seitsemän سبعة
8 Kahdeksan ثمانية
9 Yhdeksän تسعة
10 Kymmenen عشرة
11 Yksitoista أحد عشر
12 Kaksitoista اثنا عشر
13 Kolmetoista ثلاثة عشر
14 Neljätoista أربعة عشرة
15 Viisitoista خمسة عشر
16 Kuusitoista ست عشرة
17 Seitsemäntoista سبعة عشر
18 Kahdeksantoista ثمانية عشر
19 Yhdeksäntoista تسعة عشر
20 Kaksikymmentä عشرون
21 Kaksikymmentäyksi واحد وعشرون
22 Kaksikymmentäkaksi إثنان وعشرون
23 Kaksikymmentä kolme ثلاثة وعشرين
24 Kaksikymmentäneljä أربع وعشرين
25 Kaksikymmentäviisi خمسة وعشرين
26 Kaksikymmentä kuusi ستة وعشرين
27 Kaksikymmentä seitsemän سبعة وعشرون
28 Kaksikymmentäkahdeksan ثمانية وعشرين
29 Kaksikymmentä yhdeksän تسعة وعشرون
30 Kolmekymmentä ثلاثون
31 Kolmekymmentäyksi ثلاثون واحد
32 Kolmekymmentäkaksi اثنين وثلاثين
33 Kolmekymmentä kolme ثلاثة وثلاثين
34 Kolmekymmentä neljä أربعة وثلاثين
35 Kolmekymmentä viisi خمسة وثلاثين
36 Kolmekymmentä kuusi ستة وثلاثين
37 Kolmekymmentäseitsemän سبعة وثلاثون
38 Kolmekymmentä kahdeksan ثمانية وثلاثون
39 Kolmekymmentä yhdeksän ثلاثين تسعة
40 Neljäkymmentä أربعون
41 Neljäkymmentä yksi أربعون واحد
42 Neljäkymmentä kaksi اثنين وأربعين
43 Neljäkymmentä kolme ثلاثة وأربعون
44 Neljäkymmentä neljä أربعة وأربعون
45 Neljäkymmentäviisi خمسة وأربعين
46 Neljäkymmentä kuusi ستة وأربعين
47 Neljäkymmentä seitsemän سبعة وأربعون
48 Neljäkymmentä kahdeksan ثمان وأربعين
49 Neljäkymmentä yhdeksän تسعة وأربعون
50 Viisikymmentä خمسون
51 Viisikymmentä yksi واحد وخمسون
52 Viisikymmentä kaksi إثنان وخمسون
53 Viisikymmentä kolme ثلاثة وخمسون
54 Viisikymmentä neljä أربعة وخمسين
55 Viisikymmentä viisi خمسة وخمسون
56 Viisikymmentä kuusi ستة وخمسون
57 Viisikymmentä seitsemän سبعة وخمسين
58 Viisikymmentä kahdeksan ثمانية وخمسون
59 Viisikymmentä yhdeksän تسعة وخمسون
60 Kuusikymmentä ستون
61 Kuusikymmentä yksi إحدى وستين
62 Kuusikymmentä kaksi اثنان وستون
63 Kuusikymmentäkolme ثلاثة وستون
64 Kuusikymmentä neljä أربعة وستون
65 Kuusikymmentä viisi خمسة وستون
66 Kuusikymmentä kuusi ستة وستين
67 Kuusikymmentä seitsemän سبعة وستين
68 Kuusikymmentä kahdeksan ثمانية وستين
69 Kuusikymmentä yhdeksän تسعة وستين
70 Seitsemänkymmentä سبعون
71 Seitsemänkymmentä yksi سبعين واحد
72 Seitsemänkymmentä kaksi اثنان وسبعون
73 Seitsemänkymmentä kolme ثلاثة وسبعون
74 Seitsemänkymmentä neljä أربعة وسبعين
75 Seitsemänkymmentä viisi خمسة وسبعون
76 Seitsemänkymmentä kuusi ستة وسبعين
77 Seitsemänkymmentä seitsemän سبعة وسبعون
78 Seitsemänkymmentä kahdeksan ثمانية وسبعين
79 Seitsemänkymmentä yhdeksän تسعة وسبعون
80 Kahdeksankymmentä ثمانون
81 Kahdeksankymmentä yksi ثمانون واحد
82 Kahdeksankymmentä kaksi ثمانين اثنين
83 Kahdeksankymmentä kolme وثلاثة وثمانين
84 Kahdeksankymmentä neljä ثمانون أربعة
85 Kahdeksankymmentä viisi خمسة وثمانون
86 Kahdeksankymmentä kuusi ستة وثمانون
87 Kahdeksankymmentä seitsemän سبعة وثمانون
88 Kahdeksankymmentä kahdeksan ثمانية وثمانون
89 Kahdeksankymmentä yhdeksän وتسعة وثمانون
90 Yhdeksänkymmentä تسعون
91 Yhdeksänkymmentäyksi تسعين واحد
92 Yhdeksänkymmentä kaksi تسعين اثنين
93 Ninety kolme ثلاثة وتسعون
94 Ninety neljä تسعين أربعة
95 Yhdeksänkymmentä viisi تسعين خمسة
96 Yhdeksänkymmentä kuusi ستة وتسعون
97 Yhdeksänkymmentäseitsemän تسعون سبعة
98 Yhdeksänkymmentäkahdeksan ثمانية وتسعين
99 Yhdeksänkymmentä yhdeksän تسعة وتسعين
100 Sata مائة